مشاهده زنگوله بال در استان خوزستان

مشاهده زنگوله بال در استان خوزستان

Observation of Little Bustard in Khuzestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: زنگوله بال Tetrax tetrax

تعداد: 41 فرد

تاریخ مشاهده: 16 دی 1395

مکان مشاهده: تالاب میانگران، ایذه (استان خوزستان)

مشاهده کننده: آقای رضا نیک فلک

Species: Little Bustard Tetrax tetrax

No. of individuals: 41 individual

Date of observation: 5 January 2017

Place of observation: Miangaran wetland, Izeh (Khuzestan province)

Observer: Reza Nikfalak

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,tetrax ,observation ,استان ,زنگوله ,خوزستان ,استان خوزستان ,tetrax tetrax ,khuzestan province ,little bustard ,مشاهده زنگوله