مشاهده دم سرخ سیاه در استان کردستان

مشاهده دم سرخ سیاه در استان کردستان

Observation of Black Redstart in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: 17 دی 1395

مکان مشاهده: بین سنندج و کامیاران (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقای آرمان منبری

Species: Black Redstart Phoenicurus ochruros

No. of individuals: One individuals

Date of observation: 6 January 2017

Place of observation: Between Sanandaj and Kamyaran (Kordestan province)

Observers: Arman Menbari

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,کردستان ,استان ,سیاه ,استان کردستان ,phoenicurus ochruros ,black redstart ,kordestan province