مشاهده چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در استان همدان

مشاهده چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی در استان همدان

Observation of Eurasian Penduline Tit in Hamedan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: چرخ ریسک پشت بلوطی معمولی Remiz pendulinus

تعداد: یک فرد

تاریخ مشاهده: آبان 1394

مکان مشاهده: رزن (استان همدان)

مشاهده کننده: آقای جعفر غلامی

Species: Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus

No. of individuals: One individual

Date of observation: November 2015

Place of observation: Razan (Hamedan province)

Observers: Jafar Gholami

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,همدان ,observation ,استان ,معمولی ,ریسک ,بلوطی معمولی ,استان همدان ,remiz pendulinus ,eurasian penduline ,hamedan province