مشاهده کاکایی سرسیاه بزرگ در استان کردستان

مشاهده کاکایی سرسیاه بزرگ در استان کردستان

Observation of Great Black-headed Gull in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کاکایی سرسیاه بزرگ Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

تعداد: 20 فرد

تاریخ مشاهده: 21 دی 1395

مکان مشاهده: زریبار (استان کردستان)

مشاهده کننده: آقایان سیوان امینی، جلال پزشک و سید ناصح حسینی

Species: Great Black-headed Gull Ichthyaetus (Larus) ichthyaetus

No. of individuals: 20 individuals

Date of observation: 10 January 2017

Place of observation: Zaribar (Kordestan province)

Observers: Sivan Amini, Jalal Pezeshk & Seyed Naseh Hosseini

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,ichthyaetus ,کردستان ,observation ,استان ,کاکایی ,استان کردستان ,سرسیاه بزرگ ,کاکایی سرسیاه ,ichthyaetus larus ,larus ichthyaetus ,ichthyaetus larus ichthyaetus ,great black headed ,مشا