مشاهده جغد گوش دراز در استان بوشهر

مشاهده جغد گوش دراز در استان بوشهر

Observation of Long-eared Owl in Bushehr province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونهجغد گوش دراز Asio otus 

تعداد:  2 فرد

تاریخ مشاهده: 12 دی 1395

مکان مشاهده: گناوه (استان بوشهر(

مشاهده کننده: غلامعباس محمدحسینی

Species: Long-eared Owl Asio otus

No. of individuals: 2 individuals

Date of observation: 1 January 2017

Place of observation: Genaveh (Bushehr province)

Observer: Gholam-Abbas Mohammad-Hosseini

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,بوشهر ,استان ,دراز ,استان بوشهر ,bushehr province