مشاهده سهره سبز در استان آذربایجان غربی

مشاهده سهره سبز در استان آذربایجان غربی

Observation of European Greenfinch in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره سبز Chloris chloris

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

مکان مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: European Greenfinch Chloris chloris

No. of individuals:  3 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,chloris ,غربی ,observation ,آذربایجان ,سهره ,آذربایجان غربی ,استان آذربایجان ,chloris chloris ,azarbaijan province ,european greenfinch ,west azarbaijan province