مشاهده سهره دمگاه سفید در استان آذربایجان غربی

مشاهده سهره دمگاه سفید در استان آذربایجان غربی

Observation of Brambling in West Azarbaijan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla

تعداد: 3 فرد

تاریخ مشاهده: 25 آذر 1395

مکان مشاهده: ارومیه (استان آذربایجان غربی)

مشاهده کننده: آقای رحمان آذری

Species: Brambling Fringilla montifringilla

No. of individuals:  3 individuals

Date of observation: 15 December 2016

Place of observation: Orumieh (West Azarbaijan province)

Observer: Rahman Azari

---------------

منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,غربی ,observation ,آذربایجان ,استان ,سهره ,آذربایجان غربی ,دمگاه سفید ,استان آذربایجان ,سهره دمگاه ,fringilla montifringilla ,west azarbaijan province