مشاهده کورکور بال سیاه در استان لرستان

مشاهده کورکور بال سیاه در استان لرستان

Observation of Black-winged Kite in Lorestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: کورکور بال سیاه Elanus caeruleus

تعداد: دو فرد در سراب ناوکش (خرم آباد) و یک فرد در 15 کیلومتری بروجرد به خرم آباد

تاریخ مشاهده: 1 دی 1395

مشاهده کننده: آقای رضا مهدی پور

Species: Black-winged Kite Elanus caeruleus

No. of individuals: Two individuals at Sarab-e Navkesh (Khorram-Abad) and one individual at Borujerd to Khorram-Abad road (Lorestan province)

Date of observation: 21 December 2016

Observer: Reza Mehdipour

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,سیاه ,کورکور ,elanus caeruleus ,khorram abad ,lorestan province ,winged kite ,استان لرستان