مشاهده ابیا در استان کردستان

مشاهده ابیا در استان کردستان

Observation of Eurasian Woodcock in Kordestan province

 

خلاصه اطلاعات این مشاهده:

گونه: ابیا Scolopax rusticola

تعداد: 2 فرد

تاریخ مشاهده: 20 آذر 1394

مکان مشاهده: برده زرد، گران (استان کردستان)

مشاهده کنندگان: درنا مجاب و محمد سفرنگ

Species: Eurasian Woodcock Scolopax rusticola

No. of individuals: Two individuals

Date of observation: 11 December 2015

Place of observation: Barde Zard, Garan (Kordestan province)

Observers: Dorna Mojab & Mohammad Safrang

 

---------------


منبع این نوشته : منبع
مشاهده ,observation ,کردستان ,استان ,ابیا ,استان کردستان ,scolopax rusticola ,kordestan province ,eurasian woodcock ,مشاهده ابیا